top of page

Botulinum Toxin Type A from Hall A Hyper Strain

เบอร์หนึ่ง ในวงการ
COMEBACK

NRXweb1-100_edited.jpg

โบนิว โบเกาหลีหนึ่งเดียว

ที่มีงานวิจัยรองรับประสิทธิภาพการรักษา และความปลอดภัย เทียบเท่ากับ
โบท็อกอเมริกา 1:1 ในราคาที่จับต้องได้

โบนิว โบเกาหลีหนึ่งเดียว

ที่ผลิตโดย Medytox โดยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อให้ได้โปรตีนบริสุทธิ์ ถึง 99.7% และปราศจากโปรตีนปนเปื้อน

โบนิว โบเกาหลีหนึ่งเดียว

ที่มีเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้การฉีดโบทุกครั้งเห็นผลเท่ากัน ไม่ต้องย้ำโบ ไม่ต้องฉีดถี่ ไม่ต้องเพิ่มโดส ไม่ต้องจ่ายแพง

webbg3.png

ความเป็นมา

Botulinum Toxin Type A from Hall A Hyper Strain

นิวโรนอกซ์ โบทูลินัม ท็อกซิน สายพันธุ์แท้

ความสำคัญของการใช้ Hall A Hyper Strain

Neuronox ผลิตจาก Costridium Botulinum Toxin สายพันธุ์ Hall A Hyper Strain 

เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์แท้ ออริจินัล ที่ีผ่านการวิจัยและพัฒนา
โดย University of Wisconsin, Madison
แล้วว่า  เป็นสายพันธุ์ที่สามารถผลิต Toxin ได้ดีที่สุด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นสายพันธุ์เดียวกับ โบทอกซ์  อเมริกา

กลไกการออกฤทธิ์ ของโบทูลินัม ท็อกซิน

ด้วยการลดการหลั่งสารอะเซติลโคลีน (acetylcholine) ทำให้การหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง

ระงับความเจ็บปวด และลดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่ผิดปกติ จึงมีการนำโบทูลินัมท็อกซินมาใช้ในการรักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคทางระบบประสาท

ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ

webbo5.png

เลือกใช้...

โบเกาหลีหนึ่งเดียว
สายพันธุ์แท้ออริจินัล

Neuronox® หรือ โบนิว

โบทูลินั่ม ท็อกซิน ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย Clostridium botulinum toxin Hall A Hyper
รับรองประสิทธิภาพการรักษาโดยเชื้อสายพันธุ์แท้ชนิดเดียวกับแบรนด์อเมริกา

Proven Efficacy & Safety

นิวโรน็อกซ์ ได้รับการยอมรับผ่านงานวิจัย และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมากที่สุด ถึง 13 งานวิจัยในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย

ว่ามีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเทียบเท่ากันกับ OnabotulinumtoxinA 

book_0.2.png
NRX3vials2.png

เพื่อยืนยันว่าว่า Neuronox

มีมาตรฐานทั้งด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เทียบเท่ากับ

โบฯ อเมริกา 1:1

ตัวอย่าง 4 จาก 13 งานวิจัยในมนุษย์

1:1
Equivalent
to Original Toxin

webbo5.png

8 ข้อบ่งใช้ ที่การันตีถึงคุณภาพของ Neuronox®

1.ใช้รักษา Cervical dystonia (อาการตึงหรือเสื่อมของกล้ามเนื้อ เนื่องจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง)

เพื่อลดความรุนแรงของความผิดปกติบริเวณศีรษะและอาการปวดคอ

ข้อมูลเกี่ยวกับ 

Active Ingredient สารสำคัญในการออกฤทธิ์ยา

Clostridium botulinum toxin type A (Hall strain)

Description ลักษณะยา

ผงยาอยู่ในรูป lyophilized freeze-dried และปราศจาก preservative

Storage Condition การเก็บรักษา

ยาที่ยังไม่ได้เปิดใช้จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2 ~ 8 ํc
ยาที่ผสมแล้วต้องเก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2 ~ 8 ํc ต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง 

Expiry Date วันหมดอายุยา

36 เดือน นับจากวันผลิต

Indication and Usage ข้อบ่งชี้และการใช้งาน

1.ใช้รักษา Cervical dystonia (อาการตึงหรือเสื่อมของกล้ามเนื้อ เนื่องจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง) เพื่อลดความรุนแรงของความผิดปกติบริเวณศีรษะและอาการปวดคอ
2.ใช้รักษาอาการกล้ามเนื้อหนังตากระตุก (blepharospasm) และความบกพร่องของเส้นประสาทที่ 7 ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป
3.ใช้ในการรักษาอาการใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (Hemifacial spasm) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ(Idiopathic)
4.ใช้แก้ไขอาการตาเหล่ ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป
5.ใช้ลดอาการของโรค spasmodic torticollis หรืออาการคอแข็งเนื่องจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง
6.ใช้ในการรักษาอาการ dynamic equines foot ซึ่งเกิดจากอาการเกร็งในเด็กที่มี cerebral palsy (อัมพาตเนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บ) ในรายอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
7.ใช้ในการลดรอยย่นระหว่างคิ้ว (glabella wrinkies) ชนิดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก
8.ใช้ในการรักษาอาการหดเกร็งของแขนขาส่วนบนทำให้ไม่สามารถยืดหรืองอได้ซึ่งเป็นอาการที่เกิดร่วมกับภาวะเส้นเลือดในสมองแตกในผู้ป่วยที่อายุ 20 ปีหรือมากกว่านั้น

โบเกาหลี หนึ่งเดียว

สายพันธุ์แท้ออริจินอล

bottom of page